אובדן תעסוקה בענפים עתירי מגע

אובדן תעסוקה בענפים עתירי מגע

בעוד שלמגפת ה- COVID-19 הייתה השפעה רבה על שוק העבודה בארה"ב, ההשפעות לא היו זהות בכל הענפים. במאמר שפורסם לאחרונה בעיתונים כלכליים, הכלכלנית הבכירה אנה מריה סנטקרו, הכלכלנית פרננדו ליבוביצ'י ועמית המחקר מתיו פאמיגליטי בחנו את המידה בה חוו ענפי עבודה גדולים יותר מאלה שאינם עתירי מגע.

 

"אנו מוצאים כי הבדלים בעוצמת הקשר ובאופי המהותי של סחורות ושירותים ממלאים תפקידים משמעותיים בחשבונם של הפסדי התעסוקה ההטרוגניים שחוו בתעשיות בארה"ב", כתבו המחברים.

 

בפרט הם מצאו שתעשיות עתירות מגע המסווגות כלא-חיוניות נפגעו הכי קשה מהמגפה.

 

אובדן תעסוקה לפי קטגוריות ענף כלכלי

המחברים בחנו את השינוי בתעסוקה מפברואר עד יוני לשלוש קבוצות בענף:

 

תעשיות עתירות מגע

תעשיות עתירות מגע שאינן חיוניות

תעשיות חיוניות למגע

 

הם ציינו כי סיווגם של תעשיות עתירות מגע כחיוניים מבוסס על חשיבות הענפים לשירותי הבריאות, השירותים ושרשרת אספקת המזון. 

 

הכותבים מצאו כי תעשיות עתירות מגע שאינם חשובים נפגעו הכי קשה בחודש אפריל, ואיבדו כ -35% מהעסקה ביחס לפברואר. התעסוקה ירדה בכ -10% בשתי הקבוצות האחרות, כפי שמוצג באיור להלן.

 

הכותבים הוסיפו כי התעסוקה גדלה בכל שלוש הקבוצות מאז אפריל, אם כי לא חזרה לרמות הקדם-מגיפתיות שלהם.

 

אובדן תעסוקה לפי ענף כלכלי

המחברים בדקו גם את הקשר בין מדד הקרבה הפיזית לבין שינויים בתעסוקה בין פברואר למאי בענפים ספציפיים. הם הבחינו כי ישנם הבדלים מסוימים בהפסדי התעסוקה בענפים בכל קבוצת ענפים, אך הדפוסים הכוללים מתקיימים ברובם.

 

"בפרט, אנו רואים שרוב הענפים שאינם עתירי מגע והתעשיות החיוניות ביותר למגעים חוו אובדן תעסוקה מתון, בעוד שרוב הענפים עתירי הקשר שאינם חיוניים חוו אובדן מקומות עבודה גדולים בהרבה", כתבו.

 

הם ציינו כי תעשיות עתירות מגע חיוניות הקשורות לשירותי בריאות (למשל בתי חולים ומוסדות סיעוד / מגורים) רואים שינוי מועט יחסית בתעסוקה בין פברואר למאי.

 

עם זאת, המחברים ציינו כי יש יותר הטרוגניות בין תעשיות שאינן חשובות למגע כמו גם בענפים שאינם עתירי מגע. בקבוצה האחרונה, בענפים שעובדיהם מסוגלים לעבוד בעיקר מהבית (למשל בנקאות וטלקומוניקציה) חלה ירידה מוגבלת בעבודה, ואילו בענפים שעובדיהם פחות מסוגלים לעבוד מהבית (למשל ייצור מתכות) נרשמו ירידות יחסית בתעסוקה.